SharePoint 2010 Correlation Logger

Fornylig var jeg på et SharePoint 2010 Deep Dive kursus på Teknologisk Institut i Høje Taastrup, hvor vi fik en række smarte tricks til hvordan man nemt kan fejlsøge på en løsning. i SharePoint 2010 er der indført et så kaldt correlation id, som kan bruges som reference for en fejl.

Ved at bruge den correlation id, kan man hente linierne ud fra loggen, som er relateret til id’et. Dermed lette overblikket, end selv side og søge loggen igennem.

Nedenstående kode kan modiferes til eget behov. Det er et powershell script, som blot skal gemmes i en PS1 fil og eksekveres igennem PowerShell på serveren.

  1: #Tjekker for SP snapin

  2: $snapin = Get-PSSnapin | Where-Object{$_.name -eq "Microsoft.Sharepoint.Powershell"}

  3: if( $snapin -eq $null)

  4: {

  5:   Write-Host Adding snapin for SharePoint -ForegroundColor Green

  6:   Add-PSSnapin Microsoft.Sharepoint.Powershell

  7: }

  8:

  9: $corID = Read-Host -Prompt "Indtast Correlation"

 10: Get-SPLogEvent -StartTime (Get-Date).addminutes(-10) | Where-Object {$_.correlation 

     -eq $corID | select message }

Happy hunting.

Skriv et svar